Skip to Content

黨參麥冬湯

【食材】 

黨參15克    麥冬12克    五味子9克    瘦豬肉30 

【作法】 

同入鍋中,加水煎煮,食用。  

【功效】 

1.  治神經衰弱,容易疲勞和激動,注意力不集中,記憶力減退,頭昏,頭痛,失眠。 

2.  預防老人痴呆症。

 

 

本文《摘錄自百病食療與藥食禁忌/立得出版社》