Skip to Content

黨參黃耆燉雞

【食材】 

黨參50克     黃耆50克     母雞1隻    大棗5枚     薑5 

【作法】 

1.  將雞與餘4味加水共燉,熟後加鹽調味,即可服食。 

2.  一般35天吃1次,連吃35天。  

【功效】 

治胃下垂。 

 

 

本文《摘錄自百病食療與藥食禁忌/立得出版社》

適用的疾病