Skip to Content

鮑魚湯

【食材】 

鮑魚肉80克      鹽少許

 【作法】 

1.  鮑魚肉,加水適量,煮湯,放鹽少許調味。 

2.  1日分2次服食。

【功效】 

1.  滋陰清熱。 

2.  用於肺結核,潮熱,盜汗或咳嗽等。

 

 

本文《摘錄自百病食療與藥食禁忌/立得出版社》

適用的疾病